Voor meer informatie over de Waterverdeler kunt u e-mailen naar j.warmerdam@waterverdeler.nl of bellen naar Jeroen Warmerdam op +31 15 711 2738.

Zou u een goede watermanager zijn?

Water beheren? Probeer het maar eens!

Nederland en water. Dat is een haat-liefdeverhouding. We willen niet te veel, maar ook niet te weinig. Voldoende water van goede kwaliteit, daar gaat het om en daar zorgen de waterbeheerders van het rijk, de provincies en de waterschappen voor. Een uitdagende klus met soms lastige keuzes en dikwijls een beroep op creativiteit. Een taak die je alleen kunt uitvoeren als je het belang van water kent, voor ons en voor de natuur.

Waterverdeler laat u dit allemaal zelf ervaren. Stuur het rivierwater dat ons land binnenstroomt naar de gebieden waar het nodig is. Pas op voor het binnendringen van zout. Voorkom droogteschade in de zomer. Houd het IJsselmeer goed op peil. Regel het allemaal met de stuwen en sluizen in het hoofdwatersysteem.

Waterverdeler is onder de vlag van het programma WaterINNovatie (WINN) ontwikkeld door Rijkswaterstaat Waterdienst, Deltares en Tygron Serious Gaming.

Sluit dit venster

Wij maken op deze website gebruik van Sitestat, een dienst van Nedstat, en Google Analytics om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe gebruiken wij uw IP adres om onder ander internet-verkeergegevens en gegevens over uw browser type en computer te verzamelen. Tevens kunt u er voor kiezen om uw naam, leeftijd en bekendheid met het waterbeheer in te sturen. Wij zullen de IP adressen en cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken de diensten van Nedstat en Google Analytics om de effectiviteit van onze website te verbeteren. Wij gebruiken uw naam slechts voor het opstellen van de highscore lijst.